SKUPNA ŠOLSKA ZGODBA

Tu se živahna igra začne. Skupina dijakinj in dijakov Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana, ki imajo željo po razburljivem literarnem udejstvovanju, je bila po naključnem žrebu razporejena v določen vrstni red. Cilj? Preprost. Ustvariti zgodbo, ki je tako raznolika in divja, kot je vsota zamisli, sanj in domišljije vseh nas. Začelo se je z začetno povedjo in nato je vsak glede na besedilo predhodnika s pomočjo svoje domišljije zgodbo nadaljeval in nastal je naslednji zapis.